Vid ägarbyte av fastighet inom Björröds samfällighetsförening fyll i fälten här nedan!

 

Fastighet: Namn: Adress: Post nr: Postadress:

Tele: din e-mail: Försäljnings datum:

    Jag / vi har sålt fastigheten

    Jag / vi har köpt fastigheten